KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Pēdējais atjauninājums – 2023.gada 04.maijs.

Ik pa laikam mēs atjaunojam šo Konfidencialitātes politiku. Ja mēs ieviesīsim grozījumus, mēs jums paziņosim, mainot datumu politikas augšējā daļā, un atkarībā no konkrētām izmaiņām mēs nosūtīsim jums papildus paziņojumu vai pieprasīsim atjauninātu piekrišanu.

Visi personas dati tiek vākti un apstrādāti saskaņā spēkā esošām Datu aizsardzības vispārējā reglamenta (GDPR) spēkā esošām normām.

Atbildīga puse

GuruFlow Team LTD, kompānija, reģistrēta un organizēta saskaņā a Kipras likumdošanu ar reģistrācijas numuru HE405280 un adresi: Vasili Michailidi, 9, Limasole, Kipra, 3026 (turpmāk – GuruFlow Team), iegūst, apstrādā un izmanto jūsu personas datus saskaņā ar GDPR № 7 4.p.

Ja jūs gribat iebilst pret mūsu jūsu datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu saskaņā ar šiem datu aizsardzības nolikumiem kopumā, vai atsevišķajiem mērķiem, jūs varat nosūtīt mums savu iebildumu uz mūsu elektronisko adresi [email protected] vai uz mūsu pasta adresi: GuruFlow Team LTD, 1 Arch. Kyprianou and Agiou Andreou Corner, Loucaides Building, 7th floor, Limasole, Kipra, 3036.

Apstrādes kopējie mērķi

GuruFlow Team izmanto personas datus web vietnes darbam, kā arī līgumu un pieprasījumu izpildei.

Kādus datus izmanto GuruFlow Team

Hostings
Mūsu izmantojamie hostinga pakalpojumi kalpo programatūras izstrādāšanas pakalpojumu sniegšanai un programatūras licenču izmantošanai. GuruFlow Team vai mūsu hostinga provaiders apstrādā kadru datus, kontaktu datus, datus par kontentu, datus par izmantošanu, meta- un klientu komunikācijas datus, web vietnes ieinteresēto pušu un apmeklētāju, pamatojoties uz mūsu likumiskajām interesēm attiecībā uz efektīvu un drošu mūsu vietnes pārstāvēšanu saskaņā ar GDPR.

Pieprasījumu dati
GuruFlow Team vāc informāciju par jums, kad jūs izmantojat šo web vietni, reģistrējot vai sūtot pieprasījumus. Mēs automātiski vācam informāciju par jūsu uzvedību un mijiedarbību ar mums, kā arī ierakstam datus par jūsu datoru vai mobilo ierīci. GuruFlow Team vāc, glabā un izmanto datus par katru piekļuvi mūsu web vietnei (tā saucamie servera žurnāla faili). Piekļuves dati satur:

 • Vārds;
 • Ģeodati;
 • Piekļuves datums un laiks;
 • Brauzera tips un versija;
 • Operācijas sistēma;
 • Pārejas URL-adrese (t.i. iepriekš apmeklēta lappuse);
 • E-pasts vai tālruņa numurs (kuru jūs norādīsiet);
 • IP adrese un pieprasījuma piegādātājs.

GuruFlow Team izmanto šos reģistrācijas datus bez sasaistes ar jūsu personu vai citu profilēšanu statistiskajiem vērtējumiem ar mērķi organizēt mūsu web vietnes darbu, drošību un optimizāciju, kā arī anonīmi ierakstīt mūsu web vietnes apmeklētāju skaitu (trafiku), kā arī mūsu web vietnes un pakalpojumu izmantošanas pakāpes un tipu, kā arī rēķinu piestādīšanas nolūkos, lai noteiktu kliku skaitu, saņemto no sadarbības partneriem. Saskaņā ar šo informāciju mēs varam sniegt personalizēto kontentu, pamatojoties uz atrašanās vietu, analizēt trafiku, novērst bojājumus un labot kļūdas, kā arī uzlabot mūsu pakalpojumus.

Tā ir mūsu likumīga interese saskaņā ar GDPR 1.panta 6.punktu 1 f).

Kompānija saglabā tiesības vēlāk pārbaudīt reģistrācijas datus, ja uz konkrētu pierādījumu pamata ir pamatotas nelikumīgas izmantošanas aizdomas. Mēs saglabājam IP adreses žurnāla failos ierobežota laika perioda garumā, ja tas ir nepieciešams drošības nolūkos. Kompānija arī saglabā IP adreses, ja mums ir konkrētas aizdomas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā sakarā ar mūsu web vietnes izmantošanu.

Marketings
GuruFlow Team ik pa laikam sūtīs jums marketinga materiālus uz elektronisko pastu. Tādejādi GuruFlow Team sniegs jums vairāk informācijas par mūsu produktiem, kuri var jūs ieinteresēt, pamatojoties uz iepriekšējo pieprasījumu, kuru jūs noformējāt mūsu web vietnē.

Elektroniskais pasts
Ja jūs sazināsieties ar GuruFlow Team (piemēram, ar kontaktu formas vai elektroniskā pasta starpniecību), mēs apstrādāsim jūsu datus ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumu un papildus jautājumu rašanas gadījumā.

Ja datu apstrāde notiek pirms līguma noteikumu izpildei, kuri tiek īstenoti pēc jūsu pieprasījuma, vai, ja jūs jau esat mūsu klients, kontrakta izpildei, šādu datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir GDPR.

GuruFlow Team apstrādās turpmākus personas datus, tikai ja jūs piekritīsiet, vai ja mums ir likumiskā interese apstrādāt jūsu datus saskaņā ar GDPR. Piemēram, atbildi uz jūsu elektronisko vēstuli.

Glabāšanas laiks

GuruFlow Team glabā personas datus tikai līdz tam brīdim, kamēr tas ir nepieciešams izvirzīto mērķu sasniegšanai. Dažos gadījumos likumdevējs paredz personas datu glabāšanu, piemēram, nodokļu vai saimnieciskajās tiesībās. Šādos gadījumos dati tiks glabāti GuruFlow Team tikai šiem likumiskajiem mērķiem, bet netiks apstrādāti citā veidā un tiks dzēsti pēc likumiskā glabāšanas perioda beigām.

Jūsu tiesības kā datu subjekta

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu jums ir dažādas tiesības uz jūsu personas datiem. Ja jūs gribat aizstāvēt šīs tiesības, lūdzu nosūtiet savu pieprasījumu uz elektronisko pastu vai uz pasta adresi, norādīto 1.nodaļā, precīzi norādot informāciju par sevi.

Datu subjekta piekļuves tiesības
Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt apstiprinājumu no GuruFlow Team par to, vai jūsu personas dati tiks apstrādāti. Ja jūsu dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības pieprasīt mums bezmaksas informāciju par pie mums glabājamiem personas datiem kopā ar šo datu kopiju.

Ja personas dati tiek nodoti trešajai valstij vai starptautiskajai organizācijai, jums ir tiesības saņemt informāciju par attiecīgajām garantijām saskaņā ar GDPR sakarā ar nodošanu.

Izlabošanas tiesības
Jums ir tiesības lūgt GuruFlow Team nekavējoties izlabot neprecīzus jūsu personas datus.

Dzēšanas tiesības (“aizmiršanas tiesības”)
Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības pieprasīt no mums dzēst jūsu personas datus, nekavējoties, un mums ir pienākums nekavējoties dzēst personas datus, ja ir spēkā viens no šādiem pamatojumiem:

 1. personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie bija savākti vai citā veidā apstrādāti.
 2. jūs iesniedzāt iebildumus pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21(1).pantu, un nav svarīgāku likumisko pamatojumu apstrādei, vai datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21(2).pantu.
 3. jūs atsaucāt savu piekrišanu, uz kuras balstās apstrāde saskaņā ar GDPR 6(1).panta (a) punktu, vai GDPR 9(2).panta (a) punktu, un ja nav cita tiesiskā pamatojuma apstrādei.
 4. personas dati ir jādzēš Eiropas Savienības, vai valstu biedru likumdošanas, kurai mēs esam pakļauti, juridisko saistību ievērošanai.
 5. personas dati tika apstrādāti nelikumīgi.

Apstrādes ierobežošanas tiesības
Jums ir tiesības prasīt no GuruFlow Team ierobežot apstrādi, ja tiek izpildīts viens no šādiem noteikumiem:

 1. jūs apstrīdat jūsu personas datu precizitāti laika periodā, kas ļauj mums pārbaudīt jūsu personas datu precizitāti;
 2. apstrāde ir nelikumīga, un jūs atteicāties dzēst personas datus un iesniedzāt pieprasījumu ierobežot personas datu izmantošanu;
 3. GuruFlow Team vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes mērķiem, bet tie ir vajadzīgi jums tiesisko pretenziju noteikšanai vai aizsardzībai;
 4. jūs iesniedzāt iebildumus pret apstrādi saskaņā ar 21(1).pantu, gaidot pārbaudi, vai mūsu kompānijas likumīgie pamatojumi dominē pār jūsu.

Datu pārnešanas tiesības
Jums ir tiesības saņemt jūsu personīgus datus, sniegtus mums, strukturētajā, plaši izmantojamā un ar mašīnu lasāmajā formātā, un jums ir tiesības netraucēti nodot šos datus citai personai, kurai tika iesniegti personas dati, ja:

 1. apstrāde balstās uz piekrišanas vai kontrakta saskaņā ar GDPR noteikumiem un ASV likumiem par datu aizsardzību un
 2. apstrādi veic automatizēti līdzekļi. Īstenojot savas datu pārnešanas tiesības saskaņā ar 1.punktu, jums ir tiesības pieprasīt, lai personas datus mēs nodotu tieši citai atbildīgai personai, ja tas tehniski ir iespējams.

Objekta tiesības
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pēc pamatojumiem, saistītiem ar jūsu konkrēto situāciju, pret personas datu apstrādi, pamatoto uz GDPR 6(1).panta (e) vai (f) punkta, tostarp profilēšanu, pamatojoties uz šiem nolikumiem. Mēs neapstrādājam personas datus, ja nevaram nodemonstrēt pārliecinošus likumīgus pamatojumus apstrādei, kuros dominē datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai tiesisko prasību noteikšanai, īstenošanai un aizsardzībai.

Ja GuruFlow Team apstrādā personas datus tiešā marketinga mērķiem, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādes šādai reklāmai.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu aizsardzību, zinātniskajiem vai vēsturiskajiem pētījumiem vai statistikas mērķiem saskaņā ar GDPR 89(1).pantu pēc cēloņiem, kuri izriet no jūsu konkrētas situācijas, izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek izpildīts pēc sabiedriskās intereses apsvērumiem.

Lēmumu automatizēta individuālā pieņemšana, tostarp profilēšana
Jums ir tiesības nepakļauties lēmumam, pamatotam tikai ar automatizēto apstrādi, tostarp profilēšanu, kura rod tās juridiskas sekas vai pēc tas vai līdzīgā veidā būtiski ietekmē viņu vai viņu. Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz savāktiem personas datiem, nenotiek.

Tiesības atsaukt piekrišanu saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

Tiesības iesniegt sūdzību kontrolējošajā institūcijā
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kontrolējošajā institūcijā, atsevišķi valstī loceklī jūsu patstāvīgas dzīvošanas vietā, darba vietā vai paredzētā pārkāpuma vietā, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj GDPR.

Datu drošība

GuruFlow Team pieliec visus spēkus, lai nodrošinātu jūsu datu drošību saskaņā ar datu aizsardzības spēkā esošo likumdošanu un tehniskajām iespējām, bet, diemžēl, pilna datu aizsardzība no trešo personu piekļuves nav iespējama.
Lai aizsargātu jūsu datus, GuruFlow Team atbalsta tehniskos un organizācijas drošības pasākumus saskaņā ar GDPR.

Datu atklāšana trešajām personām
Kopumā GuruFlow Team izmanto jūsu personas datus tikai mūsu kompānijas robežās.

Gadījumā, ja GuruFlow Team nodod datu apstrādes noteiktas daļas svešiem darbuzņēmējiem (“pasūtījuma apstrāde”), mēs saskaņā ar līgumu uzliekam par pienākumu darbuzņēmējiem izmantot personas datus tikai saskaņā ar datu aizsardzības likumdošanas prasībām un datu subjekta tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Datu nodošana vietās vai personām ārpus ES robežām ārpus gadījuma, minētā šīs politikas 4.punktā, nenotiek un netiek plānota.

Informācija par datu aizsardzību
Ja jums radās jautājumi sakarā ar datu aizsardzību, sazinieties ar GuruFlow Team pēc mūsu elektroniskās adreses [email protected] vai pasta adreses: GuruFlow Team LTD, 1 Arch. Kyprianou and Agiou Andreou Corner, Loucaides Building, 7th floor, Limasole, Kipra, 3036.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas un analizētu mūsu trafiku. Mēs arī kopīgojam informāciju par to, kā izmantojat mūsu vietni ar mūsu sociālo mediju, reklāmas un analītikas partneriem.

Noklikšķinot uz "Piekrist", jūs piekrītat visu sīkfailu izmantošanai mūsu vietnē. Vai arī noklikšķiniet uz "Uzziniet vairāk", lai izlasītu par mūsu sīkfailu politiku un izvēlētos, kādus sīkfailu veidus vēlaties atļaut.
Sazinies

Sazinieties ar mums

Sāksim
radot kopā

  Kādu pakalpojumu vēlaties saņemt

  Sazināties

  Lietošanas noteikumi

  Pēdējie atjauninājumi - 2023. gada 4. maijs

  SATURS

  1. PIEKRIŠANA NOTEIKUMIEM

  Šie lietošanas noteikumi veido juridiski saistošu līgumu starp jums personīgi vai organizācijas vārdā (“Jūs”) un GuruFlow Team LTD (“Uzņēmums”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”) par jūsu vietnes https://guru.team piekļuvi un izmantošanu, kā arī jebkura cita medija forma, mediju kanāls, mobilā vietne vai mobilā lietojumprogramma, kas ar to saistīta, apvienota vai kā citādi saistīta ar to (kopā "Vietne"). Mēs esam reģistrēti Kiprā un mūsu juridiskā adrese ir Vasili Michailidi, 9, Limasole, Kipra, 3026. Jūs piekrītat, ka, dodoties uz Vietni, esat izlasījis, sapratis un piekritis ievērot visus šos Lietošanas noteikumus. JA JŪS NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, JUMS IR AIZLIEGTS IZMANTOT VIETNI, UN JUMS NEKAVĒJOTIES JĀPĀRTRAUC IZMANTOŠANU.

  Papildu noteikumi un nosacījumi vai dokumenti, kas laiku pa laikam var tikt ievietoti Vietnē, ir saprotami iekļauti šeit ar atsauci. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem laiku pa laikam veikt izmaiņas vai grozījumus šajos Lietošanas noteikumos. Mēs jūs informēsim par jebkādām izmaiņām, atjauninot šo Lietošanas noteikumu datumu "Pēdējā atjaunināšana", un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām saņemt īpašu paziņojumu par katrām šādām izmaiņām. Lūdzu, pārbaudiet attiecīgos Lietošanas noteikumus ikreiz, kad izmantojat mūsu Vietni, lai saprastu, kuri Lietošanas noteikumi ir piemērojami. Uz jums attieksies izmaiņas pārskatītajos Lietošanas noteikumos, un tiks uzskatīts, ka esat tos izlasījis un piekritis, ja turpināsit lietot Vietni pēc šo pārskatīto lietošanas noteikumu publicēšanas datuma.

  Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai lietošanai nevienai personai vai organizācijai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar likumu vai noteikumiem, vai būtu pakļauta jebkādai reģistrācijai šādā jurisdikcijā vai valstī. Attiecīgi tās personas, kuras plāno piekļūt Vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir pilnībā atbildīgas par vietējo likumu ievērošanu tādā mērā, kādā tiek piemēroti vietējie likumi.

  Vietne paredzēta lietotājiem, kuri ir vecāki par 18 gadiem. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, aizliegts izmantot vai reģistrēties vietnē.

  2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

  Ja nav norādīts citādi, Vietne ir mūsu īpašums un viss izejošais kods, datubāzes, funkcionālās iespējas, programmatūras nodrošinājums, vietņu dizains, audio, video, teksts, fotogrāfijas un grafika Vietnē (kopā "Saturs") un tirdzniecības zīmes, apkalpošanas zīmes un tajos ietvertie logotipi ("Zīmes") pieder mums vai mums ir licencēti, un tos aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi, un dažādi citi ASV intelektuālā īpašuma un negodīgas konkurences likumi, starptautiskie autortiesību likumi un starptautiskās konvencijas. Saturs un zīmes tiek nodrošinātas Vietnē "KĀ IR" tikai Jūsu informācijai un personīgajai lietošanai. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti šajos Lietošanas noteikumos, nevienu Vietnes daļu vai jebkādu saturu vai zīmes nedrīkst kopēt, reproducēt, apkopot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, publiski parādīt, kodēt, tulkot, pārsūtīt, izplatīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

  Ja jums ir tiesības izmantot Vietni, jums tiek piešķirta ierobežota licence, lai piekļūtu Vietnei un to izmantotu, kā arī lejupielādētu vai izdrukātu jebkuras Satura daļas, kam esat pienācīgi piekļuvis, kopijas tikai personiskai nekomerciālai lietošanai. Mēs paturam visas tiesības, kas jums nav piešķirtas tieši Vietnei, Saturam un Zīmēm.

  3. LIETOTĀJU PAZIŅOJUMI

  Izmantojot Vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka: (1) visa jūsu sniegtā informācija būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga; (2) jūs saglabāsiet šādas informācijas precizitāti, un vajadzības gadījumā to nekavējoties atjaunināsiet; (3) jums ir tiesībspēja un piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus; (4) jūs neesat nepilngadīgais jurisdikcijā, kurā dzīvojat; (5) jūs nepiekļūsit Vietnei, izmantojot automatizētus vai robotizētus līdzekļus, izmantojot robotprogrammatūru, skriptu vai citus līdzekļus; (6) jūs neizmantosiet Vietni jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem; un (7) Vietnes izmantošana nepārkāps nevienu piemērojamo likumu vai noteikumu.

  Ja vēlaties pasūtīt pakalpojumu, jums, iespējams, Vietnē būs jāaizpilda Saziņas veidlapa ar mums. Ja sniedzat nepatiesu, neprecīzu, neaktuālu vai nepilnīgu informāciju, mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par neatbildēšanu uz jebkādiem e-pastiem vai jautājumiem, ko sūtat šādā veidā.

  4. AIZLIEGTA DARBĪBA

  Jūs nevarat piekļūt Vietnei vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs piešķiram piekļuvi. Vietni nevar izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem, izņemot tos, kurus esam īpaši apstiprinājuši.

  Kā Vietnes lietotājs jūs piekrītat:

  • Neiegūt sistemātiski datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu, iegūtu datubāzi vai direktoriju bez mūsu rakstiskas atļaujas.
  • Nerīkoties krāpnieciski vai maldināt mūs un citus lietotājus, īpaši, kad uzzināt jebkādu konfidenciālu informāciju.
  • Neizvairīties, neizslēgt vai jebkādā citā veidā neiesaistīties ar drošību saistītās Vietnes funkcijās, tostarp, funkcijās, kas novērš vai ierobežo jebkāda Satura vai uzraugošo ierobežojumu lietošanu vai kopēšanu Vietnes un/vai Satura lietošanai, ko tā satur.
  • Neveikt darbības, kuras, mūsuprāt, ir noraidošas, apkaunojošas vai citādi kaitē mums un/vai Vietnei.
  • Neizmantot visu no Vietnes iegūto informāciju, lai vajātu, apvainotu vai kaitētu citai personai.
  • Neizmantot neatbilstoši mūsu atbalsta dienestu vai neiesniegt nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumiem.
  • Neizmantojiet Vietni tādā veidā, kas neatbilst nevienam piemērojamam likumam vai normai.
  • Nepiedalīties nesankcionētā rāmju izvietošanā vai saišu veidošanā Vietnē.
  • Neaugšupielādējiet vai nepārsūtiet (vai nemēģiniet augšupielādēt vai pārsūtīt) vīrusus, Trojas zirgus vai citus materiālus, tostarp pārmērīgu lielo burtu lietojumu un surogātpastu (nepārtraukta atkārtota teksta ievietošana), kas traucē jebkurai pusei turpināt Vietnes lietošanu vai maina, degradē, traucē Vietnes lietošanu, funkcijas, darbību vai uzturēšanu.
  • Neiesaistieties jebkurā automatizētā sistēmas lietošanā, piemēram, izmantojot skriptus, lai nosūtītu komentārus vai ziņojumus, vai neizmantojiet jebkādus datu ieguves robotus vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.
  • Aizliegta autortiesību vai citu īpašumtiesību ziņojuma dzēšana no jebkura satura.
  • Nemēģiniet uzdoties par citu personu.
  • Neaugšupielādējiet vai nepārsūtiet (vai nemēģiniet augšupielādēt vai pārsūtīt) jebkuru materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārsūtīšanas mehānisms, tostarp, bez ierobežojumiem, skaidrus grafikas apmaiņas formātus ("gifus"), 1x1 pikseļus, tīmekļa kļūdas, sīkfailus vai citas līdzīgas shēmas (dažkārt sauktas par "spiegprogrammatūru", "pasīvās savākšanas mehānismiem" vai "pcms").
  • Neiejaukties, netraucēt vai neradīt pārmērīgu slodzi Vietnei vai tīkliem, vai pakalpojumiem, kas savienoti ar Vietni.
  • Neuzmākties, nekaitināt, neiebiedēt vai neapdraudēt kādu no mūsu darbiniekiem vai aģentiem, kas nodarbojas ar jebkuras Vietnes daļas nodrošināšanu.
  • Nemēģiniet apiet jebkādus Vietnes pasākumus, kuru mērķis ir novērst vai ierobežot piekļuvi Vietnei vai jebkurai tās daļai.
  • Nekopēt vai nepielāgot vietnes programmatūru, tostarp, bet ne tikai, Flash, PHP, HTML, JavaScript vai citu kodu.
  • Izņemot gadījumus, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, neatšifrējiet, nedekompilējiet, neizjauciet vai neapgrieziet jebkuru programmatūru, kas iekļauta Vietnē vai jebkādā veidā tās daļā.
  • Izņemot gadījumus, kas izriet no standarta meklētājprogrammas vai interneta pārlūkprogrammas izmantošanas, neizmantojiet, nepalaidiet, neizstrādājiet vai neizplatiet jebkuru automatizētu sistēmu, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkuru zirnekli, robotu, krāpšanās rīku, skrāpi vai bezsaistes lasītāju, kas piekļūst Vietnei, neizmantojiet vai nepalaidiet jebkādu neatļautu skriptu vai citu programmatūru.
  • Neizmantojiet iepirkuma aģentu, lai veiktu pirkumus vietnē.
  • Neatļauti neizmantojiet Vietni, tostarp neapkopojiet lietotāju lietotājvārdus un/vai e-pasta adreses, izmantojot elektroniskus vai citus līdzekļus, lai nosūtītu nevēlamus e-pastus vai neveidojiet lietotāju kontus, izmantojot automatizētus līdzekļus vai viltus aizbildinājumus.
  • Neizmantojiet vietni kā daļu no jebkura mēģinājuma konkurēt ar mums vai citādi neizmantojiet Vietni un/vai Saturu jebkuram peļņas vai komerciālam uzņēmumam.

  5. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

  Jūs atzīstat un piekrītat, ka visa informācija (“Informācijas sniegšana”), ko sniedzat mums, izmantojot veidlapu “Sazinieties ar mums”, tiks saglabāta konfidenciāla. Tomēr mēs paturam tiesības neierobežoti izmantot un izplatīt šos materiālus jebkādiem likumīgiem mērķiem, komerciāliem vai citādiem, bez jūsu apstiprinājuma vai kompensācijas jums. Jūs piekrītat, ka pret mums netiks vērstas nekādas darbības par jebkādu iespējamu vai faktisku īpašumtiesību pārkāpumu vai nelikumīgu piesavināšanos.

  6. REKLĀMDEVĒJI

  Mēs varam atļaut reklāmdevējiem rādīt savas reklāmas un citu informāciju noteiktos Vietnes apgabalos, piemēram, sānjoslās vai reklāmkarogu reklāmās. Ja esat reklāmdevējs, jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuru reklāmu, ko ievietojat Vietnē, un par visiem Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem vai produktiem, kas tiek pārdoti, izmantojot šīs reklāmas. Turklāt kā reklāmdevējs jūs garantējat un apliecināt, ka jums pieder visas tiesības un pilnvaras reklamēt Vietnē, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības, reklāmas tiesības un līgumtiesības. Mēs vienkārši nodrošinām vietu šādām reklāmām, un mums nav citu attiecību ar reklāmdevējiem.

  7. VIETNES PĀRVALDĪBA

  Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu: (1) uzraudzīt, vai Vietnē nav pārkāpti šie Lietošanas noteikumi; (2) veikt atbilstošu juridisku darbību pret ikvienu, kurš pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumu vai šos Lietošanas noteikumus, tostarp, bez ierobežojumiem, paziņot par šādu lietotāju tiesībaizsardzības iestādēm; (3) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem, brīdinājumiem vai saistībām noņemt no Vietnes vai citādi atspējot visus failus un saturu, kas ir pārmērīgi liels vai citādi apgrūtinoši mūsu sistēmām; un (4) citādi pārvaldīt Vietni tādā veidā, kas aizsargā mūsu tiesības un īpašumu un veicina pareizu Vietnes darbību.

  8. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

  Mēs rūpējamies par datu privātumu un drošību. Pārskatiet mūsu privātuma politiku: guru.team/privacy-policy/. Izmantojot vietni, Jūs piekrītat ievērot mūsu privātuma politiku, kas ir iekļauta šajos Lietošanas noteikumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietne atrodas Kiprā. Ja jūs piekļūstat Vietnei no jebkura cita pasaules reģiona, kurā likumi vai citas prasības, kas reglamentē personas datu vākšanu, izmantošanu vai izpaušanu, atšķiras no piemērojamajiem Kipras likumiem, tad, turpinot lietot Vietni, jūs pārsūtat savus datus uz Kipru un jūs piekrītat savu datu pārsūtīšanai un apstrādei Kiprā.

  9. AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMS

  Mēs cienām citu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka kāds materiāls, kas pieejams Vietnē vai caur to, pārkāpj jums piederošās vai pārvaldāmās autortiesības, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju (“Paziņojums”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jūs varat būt atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu, ja Paziņojumā sniedzat būtisku maldinošu informāciju. Tādējādi, ja neesat pārliecināts, ka Vietnē ievietotais materiāls vai Vietnes saites pārkāpj jūsu autortiesības, vispirms jāsazinās ar advokātu.

  10. DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

  Šie Lietošanas noteikumi paliek pilnībā spēkā, kamēr izmantojat Vietni. NEIEROBEŽOJOT CITUS ŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMU NOTEIKUMUS, MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM APSKATIEM UN BEZ BRĪDINĀJUMA VAI ATBILDĪBAS LIEGT PIEKĻUVI VIETNEI UN TĀS LIETOŠANU (IESKAITOT DAŽU IP ADREŠU BLOĶĒŠANU) NEKĀDĀ SAISTĪBĀ. IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES, AR JEBKURU APLIECINĀJUMU, GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU PĀRKĀPUMU, KAS IZSKATĪTI ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS VAI JEBKĀDOS PIEMĒROJAMOS LIKUMOS VAI NOTEIKUMOS.

  11. VIETNES MODIFIKĀCIJAS UN DARBA APTURĒŠANA

  Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem bez brīdinājuma mainīt, modificēt vai noņemt Vietnes saturu. Tomēr mums nav pienākuma atjaunināt informāciju mūsu Vietnē. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt vai pārtraukt visas Vietnes vai tās daļas darbību. Mēs nebūsim atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo pusi par Vietnes izmaiņām, apturēšanu vai darbības pārtraukšanu.

  Mēs nevaram garantēt, ka Vietne būs pieejama jebkurā laikā. Mums var rasties aparatūras, programmatūras vai citas problēmas vai mums ir jāveic ar Vietni saistīta apkope, kā rezultātā var rasties pārtraukumi, aizkavēšanās vai kļūdas. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ bez brīdinājuma mainīt, pārskatīt, atjaunināt, apturēt, pārtraukt vai citādi mainīt Vietni. Jūs piekrītat, ka mēs nekādā veidā neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, bojājumiem vai neērtībām, ko izraisījusi jūsu nespēja piekļūt Vietnei vai to izmantot dīkstāves vai Vietnes darbības pārtraukšanas laikā. Nekas šajos Lietošanas noteikumos nav interpretējams kā apņemšanās uzturēt Vietni vai nodrošināt ar to saistītos ielāpus, atjauninājumus vai izlaidumus.

  12. PAŠREIZĒJĀS TIESĪBAS

  Šie noteikumi ir reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

  13. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  Jūs piekrītat neatgriezeniski nodot visus strīdus, kas saistīti ar šo Lietošanas noteikumu vai attiecību noteikumiem, Kipras tiesu jurisdikcijā. GuruFlow Team LTD patur arī tiesības pārkāpt tiesvedību pēc būtības jūsu dzīvesvietas valsts vai jūsu galvenās uzņēmējdarbības vietas valsts tiesās, ja šie lietošanas noteikumi ir noslēgti jūsu profesionālās darbības ietvaros.

  14. GROZĪJUMI

  Vietnē var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaistas vietas, ieskaitot aprakstus, cenas, pieejamību un citu informāciju. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaistas vietas, un jebkurā laikā mainīt vai atjaunināt informāciju Vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

  15. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS

  VIETNE TIEK NODROŠINĀTA "KĀDA IR UN PIEEJAMA". JŪS PIEKRĪTAT, KA VIETNES UN MŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA UZ SAVU RISKU. LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ MĒRĀ MĒS ATRAIDĒJAMIES NO VISĀM TIECĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ VIETNI UN VIETNES JŪSU LIETOŠANU, IESKAITOT, BET NE APROBEŽOJOTIES, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ VIETNES SATURA VAI TO TĪMEKĻA VIETNES SATURA PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, KAS VAR BŪT SAISTĪTAS AR VIETNI, UN MĒS NAesam ATBILDĪGI PAR NEKĀDĀM (1) KĻŪDĀM VAI SATURA UN MATERIĀLU NEPRECIZITĀTĒM; (2) 2) JEBKURA RAKSTURA MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RODAS, PIEKĻŪSTOT VIETNEI UN IZMANTOJOT TO, (3) JEBKURU NEATĻAUTU PIEKĻUVI MŪSU DROŠAJIEM SERVERIEM VAI TO IZMANTOŠANU UN/VAI JEBKURU (4) PĀRTRAUKUMU, KAS TIEK PĀRSŪTĪTS UZ VIETNI VAI NO TĀS, (5) JEBKĀDĀM KĻŪDĀM, VĪRUSIEM, TROJAS ZIRGIEM VAI TAMLĪDZĪGI, KO JEBKURA TREŠĀ PUSE VAR PĀRSŪTĪT UZ VIETNI UN/VAI (6) JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI IZLAISTĀM VIETĀM JEBKURĀ SATURĀ UN MATERIĀLOS VAI JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RODAS, IZMANTOJOT JEBKURU SATURU, KAS PUBLICĒTS, PĀRSŪTĪTS VAI CITĀDI PADARĪTS PIEEJAMS VIETNĒ. MĒS NEGARANTĒJAM, NEAPSTIPRINĀM, NEGALVOJAM UN MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKURU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO TREŠĀS PUSES VAR REKLAMĒT VAI PIEDĀVĀT, IZMANTOJOT VIETNI, JEBKURU VIETNI AR HIPERSAITI VAI JEBKURU VIETNI VAI MOBILO LIETOTNI, KAS IEVIETOTA JEBKURĀ REKLĀMKAROGĀ UN CITĀ REKLĀMĀ, UN MĒS NEBŪSIM PUSE VAI NEKĀDĀ VEIDĀ ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU DARBĪBU UZRAUDZĪBU STARP JUMS UN CITIEM TREŠO PUŠU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.

  16. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

  MĒS VAI MŪSU DIREKTORI, DARBINIEKI VAI AĢENTI NEESAM ATBILDĪGI PRET JUMS VAI JEBKURU TREŠO PERSONU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, BLAKUS, TIPISKIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP ZAUDĒTAJIEM IENĀKUMIEM, DATU ZAUDĒJUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS, IZMANTOJOT JŪSU VIETNI, PAT JA MUMS IR ZIŅOTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU. NESKATOTIES UZ PRETĒJO, KAS ŠEIT NORĀDĪTS, MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS KĀDA IEMESLA DĒĻ UN NEATKARĪGI NO PRASĪBAS VEIDA VIENMĒR IR IEROBEŽOTA AR SUMMU, KO JŪS MUMS SAMAKSĀJĀT SEŠU (6) MĒNEŠU LAIKĀ PIRMS JEBKĀDA IEMESLA RAŠANĀS.

  17. ATLĪDZĪBA

  Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un nekaitēt mums, tostarp mūsu meitasuzņēmumiem, saistītiem uzņēmumiem un visiem mūsu darbiniekiem, aģentiem, partneriem, pasargāt no jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, saistībām, prasībām, ieskaitot saprātīgas komisijas maksas un advokātu honorārus, ko iekasē jebkura trešā puse, ko veic puse saistībā ar: (1) jūsu vietnes izmantošanu; (2) šo lietošanas noteikumu pārkāpumiem; (3) par jebkuru šajos lietošanas noteikumos izklāstīto jūsu apliecinājumu un garantiju pārkāpumu; vai (4) jūs pārkāpjat trešās puses tiesības, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības. Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli jebkurā lietā, par kuru jums ir pienākums mums atlīdzināt zaudējumus, un Jūs piekrītat sadarboties uz sava rēķina, aizsargājot šādas prasības. Mēs pieliksim pamatotas pūles, lai informētu jūs par jebkuru šādu prasību, rīcību vai risinājumu, uz kuru attiecas šī kompensācija, kad mēs par to uzzināsim.

  18. LIETOTĀJA DATI

  Mēs glabāsim noteiktus datus, kurus jūs pārsūtat uz Vietni, lai pārvaldītu vietnes efektivitāti, kā arī datus, kas saistīti ar Vietnes izmantošanu. Lai gan mēs regulāri dublējam datus, jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem datiem, kurus pārsūtat vai kas attiecas uz jebkuru darbību, kuru esat veicis Vietnē. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi pret jums par jebkādu šādu datu zaudēšanu vai bojāšanu, un ar to jūs atsakāties no jebkādām tiesībām uz prasību pret mums saistībā ar šādu datu zaudēšanu vai bojāšanu.

  19. ELEKTRONISKIE SAKARI

  Apmeklējot Vietni, nosūtot mums e-pastus un aizpildot tiešsaistes veidlapas, tiek veidota elektroniskā saziņa. Jūs piekrītat saņemt e-pastus un piekrītat, ka visi darījumi, ziņojumi, izpaušanas un citi ziņojumi, ko mēs jums sniedzam elektroniski, pa e-pastu un Vietnē, atbilst visām juridiskajām prasībām attiecībā uz rakstisku ziņojumu.

  20. DAŽĀDI

  Šie Lietošanas noteikumi un visi noteikumi vai darba noteikumi, kurus mēs publicējam Vietnē vai saistībā ar Vietni, veido pilnīgu vienošanos un sapratni starp jums un mums. Mūsu nespēja izmantot vai izpildīt jebkādas šo Lietošanas noteikumu tiesības vai noteikumus nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā pilnā apmērā, kā atļauj likums. Mēs nekad nevaram nodot visas savas tiesības un pienākumus citām personām. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavējumiem vai bezdarbību, ko izraisa kāds iemesls ārpus mūsu saprātīgās kontroles. Ja jebkurš šo Lietošanas noteikumu punktiem vai daļa tiek atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neiespējamu, šāds punkts vai daļa tiek uzskatīta par nošķirtu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildes iespēju. Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem starp jums un mums nav kopuzņēmumu, partnerību, darba vai aģentūru attiecību. Jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi netiks interpretēti pret mums to sastādīšanas dēļ. Ar to jūs atsakāties no jebkādiem aizsardzības līdzekļiem, kas jums varētu būt, pamatojoties uz šo Lietošanas noteikumu elektronisko veidlapu un pušu paraksta trūkumu, lai izpildītu šos Lietošanas noteikumus.

  21. SAZINIETIES AR MUMS

  Lai atrisinātu Vietnes sūdzību vai iegūtu vairāk informācijas par vietnes izmantošanu, sazinieties ar mums pa e-pastu:

  GuruFlow Team LTD
  Vasili Michailidi, 9,
  Limassol,
  Cyprus, 3026
  [email protected]