[email protected]

Mārketinga un konsultāciju pakalpojumi opcijas produktu audits

GURU.TEAM mārketinga speciālisti un IT eksperti ir gatavi ātri un anonīmi veikt visu veidu padziļinātu projektu analīzi, kā arī visaptverošu tirgus, patērētāju un konkurentu izpēti. Mūsu uzņēmumam ir plaša pieredze dažādu nišas produktu iekļaušanā pasaules tirgū.

Mūsu speciālisti veiks pilnu tiešsaistes produkta auditu, koncentrējot uzmanību uz galvenajiem trūkumiem, problēmām un sistēmas vājajām vietām, kas varētu izraisīt iespējamu nespēju veikt mērogošanu un peļņas zudumus, kuru rezultātā tiek zaudēti klienti, samazinās vietnes apmeklējums, kā arī zūd lietotāju un tīmekļa pārziņu uzticēšanās zīmolam.

Sazinieties ar mums

Piekrītu pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un nosacījumiem
 • 1.Mārketinga iespējas
 • 2.Projekta audits
 • 3.Konsultāciju pakalpojumi
 • 4.Programmatūras izstrādes pakalpojumi
  • Izpētes veikšana (tirgus, patērētāju, konkurentu analīze)
  • Satura mārketinga kanālu izveide (SMM, SEO, E-Mail, Messengers)
  • Klientu iesaistes piltuves izveide un optimizācija
  • Projektu veicināšana, izmantojot dažādus datu plūsmas avotus
  • Produktu laišana jaunā tirgū un investīciju atdeves aprēķināšana
  • Mobilo aplikāciju datu plūsma no Google Play un AppStore
  • Citi pakalpojumi
  • Zīmola pozicionēšana un veicināšanas stratēģijas
  • Lietotājam svarīgu produktu īpašību, priekšrocību un trūkumu izzināšana
  • Zīmola vērtības un atsauksmju tirgū noskaidrošana
  • Klientu datubāzes izveide un lietotāju noturēšanas analīze
  • Darba ar VIP klientiem stratēģijas veidošana
  • Dalībnieku vērtības pārvaldība
  • Bonusa piedāvājumu analīze, izdevumu un ieņēmumu aprēķins
  • Cita veida analītika
  • Uzņēmuma jurisdikcijas izvēle
  • Licencēšanas jautājumi
  • Samaksas iespēju kombinēšana attiecīgajam produkta reģionam
  • Samaksas tīklu integrēšana
  • Platformas pakalpojuma sniedzēja izvēle
  • Piegādātāju izvēle
  • Uzņēmējdarbības procesu optimizācija
  • Uzņēmuma sagatavošana horizontālajai un vertikālajai mērogošanai
  • Citi jautājumi
  • CRM un ERP sistēmas
  • Mākoņu lietojumprogrammu izstrāde un migrācija
  • IoT risinājumi
  • Tīmekļa, mobilo un galddatoru aplikāciju izstrāde
  • QA un testēšana
  • Lietojumprogrammu iestatīšana un atbalsts
  • Programmatūras produktu drošības nodrošināšana
  • IT konsultācijas
  • UI / UX dizaina izstrāde
  • Programmatūras izstrādes ārpakalpojumi
  • CMS sistēmu izstrāde

Mūsu priekšrocības

Informācijas sniegšanas Noteikumu lapa

Apstiprinu savu piekrišanu tam, ka GURUFLOW TEAM LTD apstrādā visus manus datus, kuri norādīti pieteikumā, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp, piekrītu, ka apstrādi veic trešās personas, un iepriekšminētās apstrādes iespējas izmanto arī citu manu personas datu, kas iegūti apstrādes rezultātā, apstrādei ar mērķi:

Citiem mērķiem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar mārketingu, auditu un citu GURUFLOW TEAM LTD produktu un pakalpojumu piedāvāšanu, kā arī jaunas informācijas saņemšanai par GURUFLOW TEAM LTD un/vai tā darījumu partneru produktiem.

Es dodu savu piekrišanu GURUFLOW TEAM LTD darījumu partneriem manu personas datu, kas atrodas GURUFLOW TEAM LTD un/vai tā darījumu partneru rīcībā vai ir tiem pieejami, apstrādei, tostarp ar mērķi informēt mani par darījumu partneru pakalpojumiem, lai novērtētu iespēju pieņemt lēmumu par sadarbību.

Iepriekš minētā piekrišana tiek dota uz laika periodu - 15 gadi, bet tās atsaukšanas gadījumā GURUFLOW TEAM LTD un/vai trešās personas pārtrauc manu personas datu apstrādi, un dati Līguma izbeigšanas gadījumā tiek iznīcināti saskaņā ar Vienošanos ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā, sākot no Līguma izbeigšanas datuma.

Es dodu savu piekrišanu visas informācijas, kas attiecas uz mani, iesniegšanai GURUFLOW TEAM LTD saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumiem: norādīto apjomu, noteikto kārtību un noteikumiem.

Es dodu savu piekrišanu reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai no GURUFLOW TEAM LTD, tā darījumu partneriem un saistītajiem uzņēmumiem, izmantojot arī mobilo sakaru sniegtās saziņas iespējas.